Arhive autor: Cosmin1

Au fost aprobate metodologia și calendarul de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022

◎ Înscriere în învățământul primar
An școlar 2021-2022

Școala Gimnazială ”Eugen Barbu”

◎ Perioada înscriere:

Pregătirea procesului de înscriere începe în data de 17 martie 2021, dată în care fiecare unitate de învățământ și inspectoratul școlar vor afișa circumscripțiile școlare, planul de școlarizare propus și numărul de clase pregătitoare alocate.

◎ În perioada 29 martie – 28 aprilie 2021, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere. Cererile vor putea fi transmise online sau depuse la unitatea de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor.

Continuă să citești

Concurs pentru ocuparea postului de: Bucătar

Şcoala Gimnzială „Eugen Barbu”, Sector 1 – București, organizează concurs pentru ocuparea următorului post, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, precum şi cu Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant:

Continuă să citești