◎ Înscriere în învățământul primar
An școlar 2021-2022

Școala Gimnazială ”Eugen Barbu”

◎ Înscrierea în învățământul primar:

◎ Toți părinții/tutori legal instituiți/reprezentanții legali, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legale.

◎ Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 inclusiv pot să își înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, dacă nivelul de dezvoltare este corespunzător.

◎ Înscrierea se face în perioada 29.03.2021 – 28.04.2021, conform calendarului prevăzut în Anexa 2 la OME nr. 3473/10.03.2021. – Click aici pentru vizualizare.

Acte necesare înscriere:

– cerere tip;
– fotocopia cărții de identitate a părintelui;
– fotocopia certificatului de naștere al copilului;
– recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, eliberată pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 inclusiv. (Anexa 1 de mai jos).
– declarația – acord pe propria răspundere, cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere. (Anexa 3 de mai jos).

◎ Program înscrieri: luni-joi : 8:00 – 18:00
◎ Program înscrieri: vineri : 8:00-17:00

◎ CLASA PREGĂTITOARE

– Nr. clase: 2 clase – 44 locuri
– Informații la telefon: 021-2240937
– Telverde : 0800816021 – număr la care părinții și alte persoane interesate pot obține informații referitoare la înscrierea copiilor în învățământul primar, până la data de 04.06.2021, pus la dispoziție de Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

◎ Anexa 1 – Cerere privind eliberarea recomandării de înscriere a copilului în anul şcolar 2021 – 2022 în clasa pregătitoare. – Document editabil, click aici pentru descărcare.

◎ Anexa 2 – Cerere privind evaluarea nivelului de dezvoltare a copilului în vederea înscrierii în anul şcolar 2021 – 2022 în clasa pregătitoare. – Document editabil, click aici pentru descărcare.

◎ Anexa 3 – Declarație pe propria răspundere. – Document editabil, click aici pentru descărcare.

◎ Cererea-tip de înscriere se poate completa on-line, transmite prin e-mail (scoalaeugenbarbu@gmail.com), prin poștă sau poate depune la secretariatul unității de învățământ.

DIRECTOR, PROF. NICOLAE VERONICA

Documente de interes:

◎ Ordin privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii. – Click aici pentru vizualizare.

◎ Metodologie de înscriere a copiilor în învățământul primar, pentru anul școlar 2021-2022. – Click aici pentru vizualizare.

◎ Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022. – Click aici pentru vizualizare.

◎ Procedura de sistem privind înscrierea copiilor și constituirea formațiunilor de elevi în învățământul primar în anul școlar 2021 – 2022. – Click aici pentru vizualizare.

◎ Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de înscriere a copiilor în învățământul primar. – Click aici pentru vizualizare.

◎ Procedura de sistem privind înscrierea copiilor și constituirea formațiunilor de elevi, în învățământul primar, în anul școlar 2021 – 2022. – Click aici pentru vizualizare.

◎ Circumscripții 2021 – 2022. – Click aici pentru vizualizare.

◎ Părinții copiilor care împlinesc 6 ani până la data de 31 august 2021, inclusiv, și care doresc AMÂNAREA înscrierii acestuia în clasa pregătitoare, vor depune o cerere în acest sens, împreună cu un document medical din care să reiasă că minorul este inapt pentru înscrierea în învățământul primar, în anul școlar 2021 – 2022. Cererea, împreună cu documentul medical, se depun, începând cu data de 29.03.2021, la registratura ISMB sau se transmit prin poștă sau la adresa de email clasapregatitoare@ismb.ro – Click aici pentru descărcarea cererii.

◎ Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare – Anul școlar 2021 -2020, document interactiv. – Click aici pentru vizualizare.

◎ Pentru mai multe informații, accesați pagina dedicată înscrierii în învățământul primar de pe site-ul Inspectoratului Școlar al Municipiului București -> Click aici pentru a accesa site-ul ISMB.