Evaluarea nationala◎ Evaluarea Națională
◎ Organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale 2021
Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a

◎ Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial (metodologia de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2020 – 2021 este disponibilă atașat – primul document din secțiunea Alte informații utile).

◎ Examenul se desfășoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul să susțină examenul fără taxă.

◎ Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.

◎ Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE).

◎ Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratele școlare județene.

◎ Calendarul EN VIII în anul școlar 2020 – 2021 este următorul:

7 – 11 iunie 2021

Înscrierea absolvenților clasei a VIII-a la Evaluarea Națională 2021

22 iunie 2021

Limba și literatura română – probă scrisă

24 iunie 2021

Matematica – probă scrisă

25 iunie 2021

Limba și literatura maternă – probă scrisă

29 iunie 2021 (până la ora 14:00)

Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

29 iunie 2021 (ora 16:00 – ora 19:00)
30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00)

Depunerea contestațiilor

30 iunie – 4 iulie 2021

Soluționarea contestațiilor

4 iulie 2021

Afișarea rezultatelor finale după soluționarea
contestațiilor

◎ Alte informații utile

◎ Metodologia de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2020 – 2021 -> Click aici pentru vizualizare.

◎ Site-ul dedicat publicării rezultatelor este http://evaluare.edu.ro.

◎ Modele orientative de subiecte pentru EN VIII sunt disponibile aici.

Procedura privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale în anul 2020.