Oferta educationala◎ Admitere învățământ liceal
2024 – 2025

◎ Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2024-2025 se desfășoară potrivit cadrului normativ aprobat de Ministerul Educației.

◎ Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2024-2025 se desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2024-2025, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 4.948/2019, modificat de Ordinul nr. 4317/2020.

◎ Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2024-2025 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din Ordinul nr. 4317/2020.

◎ Proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2024-2025 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul școlar 2024-2025 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională, prevăzută la pct. II din anexa nr. 4, din Ordinul nr. 4317/2020

Admitere 2024 – 2025:

◎ Fisa de inscriere in anul scolar 2024-2025 admitere in clasa a IX-a – invatamantul liceal de stat – Click aici pentru descărcare – (format PDF) (format WORD)

◎ Anexa la fisa de inscriere in anul scolar 2024-2025 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna – Click aici pentru descărcare – (format PDF) (format WORD)

◎ Fisa de inscriere in anul scolar 2024-2025 in invatamantul profesional si invatamantul dual, de stat – Click aici pentru descărcare – (format PDF) (format WORD)

◎ Fisa de inscriere in anul scolar 2024-2025 in invatamantul profesional si dual, de stat, pe locurile speciale pentru rromi sau pe locurile distinct alocate candidatilor cu CES in unitatile de invatamant de masa – Click aici pentru descărcare – (format PDF) (format WORD)

◎ Anexa 3 (metodologie probe aptitudini) ordin nr. 5.457/2020 admitere liceu 2024-2025 – Click aici pentru descărcare – (format PDF)

◎ Graficul sedintelor de instruire:

Graficul sedintelor de instruire a parintilor elevilor clasei a VIII-a privind procedurile de organizare si desfasurare a admiterii in clasa a IX-a in invatamantul liceal, profesional si dual de stat, an scolar 2024-2025.

◎ Alte informații relevante:

Metodologia de organizare a probei de verificare a cunostintelor de limba materna pentru anul scolar 2024-2025 in Municipiul Bucuresti

ORDIN nr. 3203 din 28 ianuarie 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 5457/2020 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2024-2025

PLAN DE MASURI (actualizat) privind desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat

Lista unităților de învățământ autorizate/acreditate

◎ Cadru normativ:

Ordinul nr. 3337/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii nr. 5449/2020 privind organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual de stat pentru anul scolar 2024-2025

OMEC nr. 5449/31.08.2020 privind organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat si in invatamantul dual de stat pentru anul scolar 2024-2025

OMECTS nr. 4802/31.08.2010 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2024-2025

OMEN nr. 3556/2017 din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a admiterii in invatamantul dual pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor si a Calendarului admiterii in invatamantul profesional dual de stat pentru calificari profesionale de nivel 3, conform Cadrului national al calificarilor, pentru anul scolar 2024-2025

OMENCS nr. 5033/29.08.2016 privind Metodologia de organizare si functionare a invatamantului profesional de stat