Anunț – Rezultatele selecției dosarelor pentru ocuparea postului de îngrijitor

Școala gimnaziala ”Eugen Barbu”, sector 1 București, a organizat concurs pentru ocuparea următorului post:

Tipul postului: Îngrijitor
Număr posturi: 1
Categorie personal: personal nedidactic
Statut: post vacant / perioadă nedeterminată / normă întreagă

ACESTEA SUNT REZULTATELE SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ÎNGRIJITOR: