Anunț – Rezultatele concursului de ocupare a postului de îngrijitor – proba scrisă

Școala gimnaziala ”Eugen Barbu”, sector 1 București, a organizat concurs pentru ocuparea următorului post:

Tipul postului: Îngrijitor
Număr posturi: 1
Categorie personal: personal nedidactic
Statut: post vacant / perioadă nedeterminată / normă întreagă

ACESTEA SUNT REZULTATELE CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE ÎNGRIJITOR – PROBA SCRISĂ: