Anunț – Concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor

Școala gimnaziala ”Eugen Barbu”, sector 1 București, organizează concurs pentru ocuparea următorului post, în conformitate cu prevederile art. 18 din Hotărârea Guvernului nr.1336 din 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant și respectare prevederilor OUG 802022:

Tipul postului: Îngrijitor
Număr posturi: 1
Categorie personal: personal nedidactic
Statut: post vacant / perioadă nedeterminată / normă întreagă