Adresa nr. 4601/08.03.2021

Referitor la: O.M.E. privind organizarea simularii evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VII-a, 2020-2021

Prin prezenta, va facem cunoscut faptul ca, a fost emis Ordinul Ministrului Educatiei privind organizarea simularii evaludrii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2020-2021, avand nr. 3449 din 5 martie 2021, publicat in MO, partea I, Nr. 227/5.111.2021.

OME nr. 3449/05.03.2021 are ca anexe Calendarul simularii (Anexa 1) si Lista continuturilor pentru simulare (Anexa 2).

OME nr. 3449/05.03.2021 privind organizarea simularii evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului national de bacalaureat, in anul scolar 2020-2021, este postat pe site-ul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si se poate descarca accesand adresa www.ismb.edu.ro.

Conducerile unitatilor de invatamant vor informa elevii claselor a VIII-a, parintii acestora si profesorii de specialitate (Limba si literatura romana, Matematica, Limba si literatura materna, dupa caz), referitor la prevederile si anexele OME nr. 3449/05.03.2021, si vor afisa/vor posta documentul la avizierul scolii/pe site-ul institutiei.