Susţinerea probelor de aptitudini/de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă

Va transmitem materialul referitor la susținerea probelor de aptitudini/a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă maternă/modernă pe care vă rugăm. Acesta va fi afișat la avizierul și pe site-ul unității de învățământ. Atașăm prezentei materialul mai sus amintit.

Elevii care doresc să susţină probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă/de limbă modernă se înscriu direct la centrul unde se organizează proba respectivă, în baza anexei la fişa de înscriere eliberată de şcoala de provenienţă.

Calendar pentru susținerea probelor de aptitudini și a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă/de limbă modernă – ETAPA I

• 11 – 13 mai 2022 – Eliberarea/transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini sau pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă/de limbă modernă
• 16 – 17 mai 2022 – Înscrierea pentru probele de aptitudini sau pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă/de limbă modernă
• 18 – 20 mai 2022 – Desfășurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă/de limbă modernă
• 23 mai 2022 – Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă/de limbă modernă/Depunerea contestațiilor
• 27 mai 2022 – Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor.

• În data de 30-31 mai 2022, candidaţii îşi ridică anexele fişelor de înscriere de la centrele unde au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă/probele de aptitudini.
• Pe 3 iunie 2022, candidaţii care au participat la aceste probe depun anexele fişelor de înscriere la unităţile gimnaziale absolvite. Aceste anexe (completate, semnate, ştampilate), se vor ataşa fişei de înscriere.

Calendar pentru susținerea probelor de aptitudini și a probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă/de limbă modernă – ETAPA II

• Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă – 22 iulie 2022.
• Desfășurarea/echivalarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă – 27-28 iulie 2022.
• Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații – 28-29 iulie 2022

DESCARCĂ DOCUMENTUL INTEGRAL, ÎN FORMAT PDF, FĂCÂND CLICK AICI SAU PE IMAGINEA DE MAI JOS.