Lista condițiilor specifice pentru etapele de transfer/pretransfer

Lista conditiilor specifice petru etapele de transfer/pretransfer consimitit/modificarea repartizarii pe perioada de viabilitate a postului, stabilite conform art. 32 alin. (4) din metodologia-cadru aprobata prin OME nr. 6877/2023.