Criterii specifice de departajare pentru inscrierea in invatamantul prescolar

Criterii specifice de departajare pentru inscrierea in invatamantul prescolar pentru anul scolar 2021 – 2022.

Aprobate in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale “Eugen Barbu” in sedinta din data de 18.05.2021