Criterii specifice de departajare pentru inscrierea in invatamantul prescolar pentru anul scolar 2022 – 2023.

Criterii specifice – Departajare inscriere in invatamantul prescolar

Criterii specifice de departajare pentru inscrierea in invatamantul prescolar pentru anul scolar 2022 – 2023.

Aprobate in Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale “Eugen Barbu” in sedinta din data de 16.05.2022