Conditii specifice pentru ocuparea posturilor vacante

Lista condiţiilor specifice pentru etapa de pretransfer consimţit/modificarea repartizării pe perioada de viabilitate a postului, stabilit conform art. 30 alin. (4) din metodologia-cadru aprobata prin OME nr. 5578/2021