Catre Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti – Sector 1 – finalizarea colectării și validării cererilor de reînscriere la grădiniță

Catre Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti – Sector 1

Prin prezenta confirmam finalizarea colectării și validării cererilor de reînscriere la grădiniță.

DOMNULE INSPECTOR GENERAL

Prin prezenta revenim asupra adresei noastre nr. 1315/14.06.2022, înregistrată la I.S.M.B. cu numărul 16532/12/15.06.2022, cu solicitarea suplimentării planului de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023- învățământ preșcolar cu 1 grupă mare, program prelungit.

Fundamentăm solicitarea noastră prin:
-20 dosare reînscrieri în perioada prevăzută de calendar;
-10 dosare înscriere neprocesate, dintre care 6 dosare ale preșcolarilor care au frecventat grădinița noastră în anul școlar 2021-2022;
-Dispunem de spațiul necesar desfășurării activității;
-Necesită suplimentarea cu două posturi de educatoare (posturi existente= 5 dintre care 1 rezervat);
-Nu necesită norme suplimentare pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic;
-Solicităm suplimentarea bugetului pentru plata drepturilor salariale aferente celor două posturi de educatoare;

Cu deosebită considerație,

Director,
Prof. Veronica Nicolae