Arhive autor: administrator

Organizarea și desfășurarea reînscrierii/înscrierii copiilor în învățământul preșcolar – 2021-2022

Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea reînscrierii/înscrierii copiilor în învățământul preșcolar în anul școlar 2021 – 2022.

Prezenta procedură stabileşte modul în care se organizează și se desfășoară reînscrierea/înscrierea preșcolarilor, pentru anul școlar 2021-2022, de către toate unitățile de învățământ preuniversitar preșcolar sau cu grupe de nivel preșcolar, din Municipiul București.

Continuă să citești

Susţinerea probelor de aptitudini/de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă

Va transmitem materialul referitor la susținerea probelor de aptitudini/a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă maternă/modernă pe care vă rugăm. Acesta va fi afișat la avizierul și pe site-ul unității de învățământ. Atașăm prezentei materialul mai sus amintit.

Elevii care doresc să susţină probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă/de limbă modernă se înscriu direct la centrul unde se organizează proba respectivă, în baza anexei la fişa de înscriere eliberată de şcoala de provenienţă.

Continuă să citești

Precizări cu privire la activitatea de evaluare a dezvoltării copiilor în vederea înscrierii în clasa pregătitoare, an școlar 2022-2023

În vederea realizării evaluării dezvoltării preșcolarilor pentru înscrierea în clasa pregătitoare, anul școlar 2022-2023, CMBRAE face următoarele precizări:

Care este cadrul legal?
OMEC 3445/17.03.2022- privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a Calendarului înscrierii în invățământului primar pentru anul școlar 2022-2023

Pentru cine se realizează evaluarea dezvoltării de către CMBRAE?
– copiii născuți între 1 septembrie – 31 decembrie 2016
care
● nu au frecventat grădinița
ori
● s-au întors din străinătate

Continuă să citești