Ordin ME nr. 3337 din 26 februarie 2021 – admitere învăţământ profesional de stat şi învăţământ dual de stat

Ordinul nr. 3337/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.449/2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022

În vigoare de la 03 martie 2021

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 211 din 03 martie 2021

Având în vedere:
– prevederile art. 25 alin. (6), art. 76 alin. (4) şi (5) şi ale art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
– prevederile art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare,

ministrul educaţiei emite prezentul ordin.