◎ ORDIN
privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022.

În temeiul art. 23 și 29 din Legea Educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,

Ministerul Educației și Cercetării emite prezentul ordin:

◎ ORDIN
privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021.

În temeiul art. 23 și 29 din Legea Educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării,

Ministerul Educației și Cercetării emite prezentul ordin: