În atenția: inspectorilor școlari, directorilor unităților de învățământ

Prin prezenta, va reamintim ca, in conformitate cu prevederile OMEC nr. 3238/05.02.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind dezvoltarea curriculumului la decizia scolii si precizarile Procedurii operationale a ISMB privind constituirea ofertei și alegerea curriculumului la decizia scolii, la nivelul unitatilor de invatamant, elaborarea si avizarea programelor corespunzatoare, monitorizarea si evaluarea implementarii acestuia in unititile de invatamant din Municipiul Bucuresti, avand nr. 4604/08.03.2021, in luna aprilie, se transmit. cdtre ISMB. documentele necesare obținerii avizului de specialitate pentru CDȘ (disciplină nouă/nou domeniu de studiu).