Broșură pentru admiterea în învăţământul liceal de stat în anul şcolar 2021-2022

În ansamblul sistemului social din România, școala reprezintă un factor de dezvoltare care își fundamentează funcționarea pe un set de principii care o plasează în rândul instituțiilor a căror semnificație socială este esențială în dinamica socio-economică. În calitate de instituție cu rol de formare și de orientare a traseului educațional, școala furnizează spațiul adecvat pentru valorificarea resurselor individuale ale fiecărui elev, în vederea unei integrări socio-economice eficiente.În acest context, toate unitățile școlare oferă viitorilor absolvenți informații și consiliere privind profesiile, domeniile de activitate și semnificația socio-economică a profilelor din arealul pentru care îi pregătesc pe elevi.

Astfel, elevul, absolvent al clasei a VIII-a, se găsește în situația de a alege între posibile variante de opțiuni școlare și profesionale apelând la capacitățile de analiză, comparație și selectare, în vederea realizării unei opțiuni informate și realiste.

Broşura „Admiterea 2021/2022” informează despre rutele educaţionale care pot fi urmate, profilurile de pregătire, condiţiile de admitere, etc.

CLICK PE IMAGINEA DE MAI JOS PENTRU A DESCĂRCA BROȘURA ”ADMITEREA 2021/2022”.