Anunț – Rezultate finale pentru concursul de ocupare a postului de îngrijitor

Școala gimnaziala ”Eugen Barbu”, sector 1 București, a organizat concurs pentru ocuparea următorului post:

Tipul postului: Îngrijitor
Număr posturi: 1
Categorie personal: personal nedidactic
Statut: post vacant / perioadă nedeterminată / normă întreagă

ACESTEA SUNT REZULTATELE FINALE PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A POSTULUI DE ÎNGRIJITOR: